Geschiedenis Boovewater

Stichting Boovewater is een cultuurstichting die met name actief is in Midden-Limburg.

De stichting stelt zich ten doel het initiëren, stimuleren en organiseren van activiteiten en producties op alle vlakken van cultuur.
Stichting Boovewater bestaat sinds februari 2013 en is opgericht door Jan Schroën.
Daarvoor functioneerde de stichting al enkele jaren als Boovewater i.o.
Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Boovewater zijn in de voorbije jaren diverse uiteenlopende activiteiten ontplooid.

Ad hoc activiteiten

Het betreft hier ad hoc concerten, al dan niet gekoppeld aan bijv. kerstvieringen of jubilea van verenigingen of organisaties.

Muzikale intermezzo’s

Ter opluistering van jaarvergaderingen of prijsuitreikingen werden muzikale of poëtische intermezzo’s uitgevoerd.

Medewerking aan activiteiten van derden

Enkele keren werd in de vorm van een kort optreden of advisering op het vlak van regie of vormgeving meegewerkt aan festivalachtige activiteiten van derden, bijv. fanfares of zangverenigingen.

Adviezen en regies

T.b.v. concerten en muzikale producties van grote blaasorkesten werden adviezen verleend m.b.t. programmering, vormgeving en regievoering.
Ook werd er regie gevoerd bij voorstellingen in het amateurtoneel-circuit.

Huiskamerconcerten

boovewater jan tomas schroen

In Midden-Limburg werd een serie concerten georganiseerd bij particulieren thuis. Deze concerten vonden veelal plaats in de huiskamers en werden uitgevoerd door diverse muzikanten en artiesten. De concerten kregen de naam Noenever Concerten, naar de naam van een oude boerderij in Buggenum, waar het eerste huiskamerconcert plaatsvond. Reeds in het eerste jaar werden er concerten georganiseerd in Buggenum, Heythuysen, Ell, Herkenbosch en Roermond. Op sommige locaties vonden in een seizoen meerdere concerten plaats. In het koude deel van het jaar, op zondagmiddag met bij binnenkomst een kop koffie met wat lekkers, in de pauze een wijntje of een sapje en na afloop een kop soep bleek het een geliefde formule voor een breed publiek.
Gedurende een periode vormden de Noenever Concerten een kleinschalig theatercirquit, maar bij gebrek aan centrale aansturing kreeg het geen permanent karakter. Sommige locaties, echter, bleven in het winterseizoen voorstellingen organiseren en doen dat heden nog.
De concerten werden aanvankelijk niet alleen door de stichting georganiseerd, maar ook gefaciliteerd d.m.v. verstrekking van stoelen, serviesgoed, bestek e.d.

Boovewater Producties

In eigen beheer twee muzikale voorstellingen geproduceerd en gespeeld.

OVER LIEFDE

boovewater jan tomas schroen

Over Liefde was een collageachtige verzameling van Limburgstalige liedjes van Jan Schroën en Nederlandse Hip-Hop teksten van de hand van zijn zoon Tomas.
De voorstelling werd ruim 30 keer gespeeld in kleine theaters, boerenschuren en huiskamers in Limburg, Noord-Brabant en elders. Alle teksten in het programma werden linksom of rechtsom in verband gebracht met de liefde.
De voorstelling werd gespeeld door Tomas en Jan Schroën, muzikaal gesteund door Bas van Deursen, percussie, en achtereenvolgens Geert Custers en Arnoud van den Heuvel op sologitaar.

OP DRIFT

boovewater jan tomas schroen

Meer nog dan Over Liefde was Op Drift een theaterprogramma, wederom geschreven en uitgevoerd door Tomas en Jan Schroën, samen met Bas van Deursen en Arnoud van den Heuvel.
De titel verwees naar de oosterse Tao, het wezenlijk onderweg zijn, gebruik makend van wat zich onderweg aan de reiziger voordoet.
Op Drift kende een heus décor, met centraal twee grote hangende stalen platen, die ook werden gebruikt om geluiden mee te produceren. Een verborgen systeem liet halverwege de voorstelling 400 pingpongballen uit de hemel vallen.
Een compleet lichtplan voorzag het verhaal van ondersteunende kleuren en effecten.
Vanwege organisatorische en planning technische problemen speelde deze succesvolle voorstelling helaas maar 15 keer.

VERVOLGENS

boovewater jan tomas schroen

Om het geschreven repertoire uit de voorstellingen, inmiddels ruim 50 nummers, niet ongebruikt op de plank te laten liggen besloten vader en zoon Schroën om als duo te gaan spelen. Dat leidde tot een kleine serie optredens, soms als onderdeel van een ander programma, soms als losstaand “concert”.
In deze voorstellingen werd een select aantal covers aan de playlist toegevoegd, vergeten liedjes die veelal verbazing en verrassing veroorzaakten bij het publiek.
Parallel aan het spelen schreven vader en zoon aan een nieuw theaterproduct.
Er ontstond een nieuw concept en het materiaal groeide gestaag.

TERSCHELLING

boovewater jan tomas schroen

Tijdens het Oerolfestival 2016 op Terschelling speelde Jan Schroën een tiental korte programma’s met uitsluitend zijn Limburgstalig repertoire. De bedoeling van deze optredens was, te onderzoeken of je met een compleet Limburgs dialectrepertoire kunt spelen voor een overwegend niet-Limburgssprekend publiek. Gesteld dat zulks zou lukken dan zou het in principe overal kunnen.
In de voorbereiding voor de optredens bedacht Jan een impliciete dialect les Limburgs op basis van traditionele kernwoorden in zijn liedteksten.
Deze “Limburgse les” werd een integraal onderdeel van het optreden en resulteerde in het reduceren van de taalbarrière tot nagenoeg nul.
De optredens werden een doorslaand succes.

STILTE

boovewater jan tomas schroen

Vanaf herfst 2016 raakte de Stichting Boovewater in een soort radiostilte.
Oktober 2016 werd bij Tomas Schroën alvleesklierkanker geconstateerd.
Tien maanden later overleed hij op 33-jarige leeftijd.
De ziekte en het overlijden van Tomas Schroën hadden tot gevolg dat alle activiteiten tot nader order werden opgeschort. De Stichting Boovewater verdween van de radar.

BOOVEWATER BOVEN WATER

boovewater jan tomas schroen

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Het jaar van Tomas’ overlijden daargelaten, bleef Jan spelen op Terschelling tijdens het Oerolfestival. En elk jaar weer bleek de Limburgse taal veel toegankelijker dan ook door veel Limburgers werd vermoed.
Maar het verlangen naar een nieuwe voorstelling werd allengs manifester.
Voortborduren op het concept dat hij samen met Tomas ontwikkelde was om voor de hand liggende redenen niet te doen.
Loslaten van het concept in aanvang ook niet, om vergelijkbare redenen.
Wat essentieel bleek was het verstrijken van de tijd.

De Reje

De Reje betekent: De reden.

De titel verwijst naar het antwoord op de vraag: waarom?
Waar komt de onweerstaanbare behoefte vandaan om te zingen?
Om het al zingend ergens over te hebben, je aan de wereld mede te delen.

Jan neemt zijn publiek mee naar de krochten van zijn muzikale historie.
Het is het verhaal van een Limburgse jongen die opgroeit in een rebels gezin met een zingende moeder. In De Reje vertelt hij hoe hij als kind onder tafel naar haar liedjes luisterde, sentimentele verhalende liedjes waarbij hij soms moest huilen.
In de vriendenkring waren rock en blues de norm, met mensen als John Mayall, Jimi Hendix, The Cream en Frank Zappa. Hij leerde dat ook waarderen, maar stiekem waren Boudewijn de Groot en Jaap Fischer favoriet.
Dat wilde hij ook en hij kocht een gitaar.

Toen Jan naast zingen vervolgens ook ging schrijven, ontdekte hij dat hij in het Limburgs het best zijn hart kon luchten. Dat leidde tot een repertoire in zijn moerstaal, soms vol verzet, soms hilarisch, maar vaak ook breekbaar en intiem.

Jan speelt De Reje samen met Fer Koolen, oud dorpsgenoot uit Ell, en een door de wol geverfd muzikant.

Witte Lelies

Witte Lelies is een theatervoorstelling over vaderschap.

De nalatenschap aan geschreven materiaal van Tomas, maar meer nog het proces van het afscheid van hem, vormden de centrale bron voor deze nieuwe voorstelling van de hand van Jan Schroën. Hij speelt samen met Fer Koolen, muzikant uit Ell, die borg staat voor de begeleiding van de liedjes en in diverse rollen af en toe tegenspel biedt

Het oorspronkelijke plan om Witte Lelies tijdens het Limburg Festival 2020 in première te laten gaan werd door corona gedwarsboomd. De première werd uitgesteld. Maar uitstel bleek geen afstel, want op 20 november j.l. ging Witte Lelies toch in première, in de Bombardon in Heythuysen. En ook nu onder de vlag van het Limburg Festival. Het werd een groot succes, ondanks het gegeven dat er maar 30 toeschouwers bij mochten zijn. Om toch meer mensen de gelegenheid te geven de voorstelling te zien werden op 21 en 22  november nog 3 voorstellingen gespeeld. Allemaal uitverkocht!

boovewater jan tomas schroen

De grote belangstelling had zeker ook te maken met het zeer kleine aanbod aan voorstellingen tijdens de corona crisis. Maar ook blijkt de thematiek in de verhalen universeler te zijn dan de particuliere geschiedenis van Jan. Het is dan ook de bedoeling om, samen met Fer,  Witte Lelies nog vaak te gaan spelen. Belangstellenden kunnen via de speellijst op deze site zich informeren over op stapel staande optredens.

Speellijst

Nieuwe voorstelling:

Witte Lelies in Breda.

Het atelier van Felix van Breugel, beeldend kunstenaar in Breda, is de locatie waar op 28 en 29 januari a.s. Witte Lelies te zien is.

28 januari                         (besloten voorstelling)

29 januari                          15.00 uur

Entree                                 € 15,00 

reserveren via onderstaande link.

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-breda-29-januari-2023/

Locatie: Atelier Felix van Breugel.

 Verzamelen vanaf 14.00 uur in “De Buurtzaak”, Teteringsedijk 2 in Breda. gelegenheid tot consumptie van een kopje koffie of thee.                                        Van daaruit rond 14.45 uur vertrek naar het atelier.

Witte Lelies in Nieuw Vossemeer.

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk,

                 Voorstraat 48, 4681 AE Nieuw-Vossemeer

Aanvang: 15.00 uur

Reserveren: t.z.t.

Witte Lelies in Nunhem.

Locatie: Glooiend Erf – Vrijthof 1, 6083 NB Nunhem

Aanvang: 20.00 uur – inloop vanaf 19.15 uur

Entree: € 18,00 incl. koffie en vlaai.

Reserveren: mailen naar: pierre@glooienderf.nl

 

HISTORIE – HISTORIE – HISTORIE

Witte Lelies in Villa Sandwijck in De Bilt.

Villa Sandwijck is een van de oudste woongroepen van Nederland. De villa ligt op een landgoed van 68 ha. en was 7 jaar de woonplek van Tomas Schroën, wiens leven en sterven tot Witte Lelies heeft geleid. Het spelen van deze voorstelling, voor de bewoners en exbewoners van Sandwijck is daarom speciaal. Dat blijkt ook uit de manier waarop Sandwijck dat heeft georganiseerd.

17:30 – inloop 
18:00 – eten, we maken een hele grote pan soep
19:30 – begin voorstelling
21:00 – einde voorstelling
21:00 – napraten & naborrelen 

Uiteraard zijn ook niet Sandwijckers welkom. Graag wel even aanmelden met vermelding van aantal en al dan niet de wens om mee te eten. 

Er wordt geen entree gevraagd, maar na afloop gaat de pet rond voor een cash donatie voor de voorstelling. Voor consumpties na afloop staat er een pot waar je zelf kan afrekenen.

 VILLA SANDWIJCK IN DE BILT

28 oktober                        19.30 uur

Locatie: Villa Sandwijck – Utrechtseweg 305 – De Bilt

Aanmelden via:

Ariaan (06-42570963) of Marijke (0652122266) of via een mailtje naar info@boovewater.nl

VOORSTELLINGEN IN SNEEK, HALER EN HERKENBOSCH

De serie voorstellingen buiten de provincie breidt zich nog steeds uit. Binnenkort spelen we een voorstelling in Sneek, Friesland, en er staat een voorstelling op stapel in De Bilt. Maar we spelen uiteraard ook in Limburg.

Vooralsnog zijn de volgende voorstellingen concreet:

DE SWARTSKUORRE (Fries voor zwarte schuur) IN SNEEK

17 september                20.00 uur

Locatie: Altdijk 4 – 8601  JW Sneek

Reserveren via: douwe.hiemstra@home.nl

Entree: € 15,00 (contant te voldoen bij entree)

UFFELSE MOLEN IN HALER UFFELSE

23 september              20.00 uur

Locatie: Uffelsestraat 5 – 6012 RM Haler Uffelse

Reserveren via: https://boovewater.us14.list-manage.com/track/click

Entree: € 15.00

DE ONTMOETING IN HERKENBOSCH

16 oktober               19.30 uur

locatie: Hammerstraat 21 – 6075 AJ – Herkenbosch

Reserveren via:  jos.opbroekls@gmail.com

Entree: € 20,00 (inclusief drank en spijs)

De Ontmoeting is een initiatief van Jos Opbroek en Henny Moors. Sinds meer dan 10 jaar organiseren zij binnenhuis concerten, theater en literaire activiteiten. Op 16 oktober openen wij het nieuwe seizoen van de Ontmoeting met Witte Lelies. Vanwege de noodzakelijke belichting van de voorstelling is de gebruikelijke aanvang verschoven van 15.00 uur naar 19.30 uur

De Ontmoeting bestaan uit een format met bij binnenkomst koffie/thee met wafels en in de pauze en/of na afloop iets te happen. De entreeprijs is incl. spijs en drank.

Omdat Jos pas begin oktober terug is van een reis naar Afrika kan pas vanaf 30 september worden betaald, zodat hij o.b.v. de betalingen U een bevestiging van de reservering kan sturen. Rekno. NL37RABO0133003752.

 

NIEUWE VOORSTELLINGEN IN CULEMBORG EN ARNHEM.

De plannen hingen al boven de markt, zoals dat heet. Maar het gaat nu echt gebeuren. We gaan weer spelen buiten de grenzen van Limburg, dus buiten ons eigen taalgebied. De positieve ervaringen in september 2021 in de werfkelder in Utrecht en het vertrouwen dat we krijgen van vrienden die ons helpen met het zoeken naar geschikte locaties in het land, maken van ons rijke bevoorrechte mensen.

De nieuwsbrief van mei 2022 is onderweg of wellicht al verzonden. In onze kaartenbak zullen relatief weinig adressen zitten van mensen in de regio’s waar we nu gaan spelen. Daarom doen we een beroep op lezers van de nieuwsbrief en bezoekers van deze site om onze PR ietwat te boosten. M.a.w. heb je familie of vrienden, kennissen of relaties waarvan je vermoedt dat ze belangstelling zouden kunnen hebben voor Witte Lelies, schroom dan niet de nieuwsbrief door te zenden of mensen te attenderen op Boovewater.nl.

Voor alle voorstellingen geldt een entree van € 15,-

Reserveren kan via de onder de data staande links.

OUDE SCHUUR AAN DE LEKDIJK IN CULEMBORG

Zondag 15 mei          14.00 uur

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-culemborg/

BLIKKEN THEATER ARNHEM

Vrijdag 27 mei            20.00 uur

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-arnhem-27-mei/

Zaterdag 28 mei       20.00 uur

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-arnhem-28-mei/

In ons adressenbestand staan uiteraard veel Limburgers. Een aanzienlijk aantal van hen heeft de voorstelling al eerder gezien. Daar zijn we trots op. In Culemborg en Arnhem kennen we aanmerkelijk minder mensen. Mochten er in deze plaatsen, of in die omgeving, familie, vrienden of kennissen wonen waarvan je het vermoedt dat ze belangstelling zouden kunnen hebben voor onze voorstelling, schroom dan niet om deze nieuwsbrief aan hen door ze mailen. Zo help je mee aan onze PR ter plekke. Alvast veel dank.

Van Harte welkom bij een van onze voorstellingen. 

NIEUWE REEKS VOORSTELLINGEN WITTE LELIES

We zijn blij en gelukkig dat het er toch van gaan komen: We gaan weer spelen! Nu eens geen annuleringen maar ouderwets de aankondiging van een nieuwe reeks voorstellingen in de regio, in Ell, in Stramproy en in Beegden.

Vervolgens zitten we vol plannen, maar die houden jullie van ons tegoed. Eerst maar eens aan de slag met het inhalen van eerder geplande voorstellingen die door het corona-debacle niet konden doorgaan. We zie ernaar uit om jullie op een van de volgende voorstellingen te kunnen begroeten.

Voor alle voorstellingen geldt een entree van € 15,-

Reserveren kan via de onder de data staande links.

DATA, AANVANG, PLAATS EN RESERVERING.

BMV ELLENHOF ELL

Vrijdag 11 maart        20.00 uur      

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-bmv-ellenhof-11-maart/   

Zaterdag 12 maart     20.00 uur

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-bmv-ellenhof-12-maart/

Zondag 13 maart       15.00 uur      

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-bmv-ellenhof-13-maart-middag/

Zondag 13 maart       20.00 uur

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-bmv-ellenhof-13-maart/

 

DE ZAAL STRAMPROY

Vrijdag 25 maart        20.00 uur
 
 

THEATER RADIJS BEEGDEN

Vrijdag 8 april            20.00 uur        Theater Radijs Beegden

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-theater-radijs-8-april/

Zaterdag 9 april         20.00 uur        Theater Radijs Beegden

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-theater-radijs-9-april/

Zondag 10 april          20.00 uur        Theater Radijs Beegden

https://www.l-event.nl/event/witte-lelies-theater-radijs-10-april/

 

VOORSTELLINGEN GEANNULEERD!

Hallo cultuurvrienden,

Strikt volgens de regels is er geen vuiltje aan de lucht en zouden de voorstellingen van WITTE LELIES in Theater Radijs en op Sandwijck gewoon door kunnen gaan.

Om een aantal redenen hebben we in goed overleg toch anders besloten.            Bij deze zijn daarom de voorstellingen van 19, 20, 21 en 26 november geannuleerd.

We snappen de moeite met de nieuwe corona maatregelen, zeker wanneer je kostwinning in het geding is. Anderzijds is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gezondheid van mensen zo goed mogelijk te beschermen en de gezondheidszorg niet over te belasten. Wij staan voor dat iedereen die dat kan daaraan een bijdrage dient te leveren. En waar dat niet noodzakelijk is niet de marge op te zoeken, enkel omdat dat nog net mag. Het beroep op individuele vrijheid, zoals dat recent veelvuldig wordt gebezigd, zorgt o.i. voor een devaluatie van dat begrip, als die vrijheid gevaar voor anderen impliceert.

Dit overwegend, en erop vertrouwend dat er ook weer veilige tijden in het verschiet liggen hebben wij bovenstaand besluit genomen. In vrijheid.

We rekenen op jullie begrip en zullen jullie berichten wanneer de situatie opklaart en wij weer gaan spelen.

Blijf gezond en tot ziens.

Jan Schroën

 

ATTENTIE – LET OP!

I.v.m. de (corona)persconferentie van de overheid , op dinsdag 2 november, is de reserveringsdatum verschoven van maandag 1 november naar donderdag 4 november 2021.

WITTE LELIES IN THEATER RADIJS – BEEGDEN

Theater Radijs is een vestzaktheater in Beegden.

`Schmitz en Bert Pex dit petit theater met 35 zitplaatsen, bedoeld voor kleine, intieme voorstellingen. Daarin past WITTE LELIES als Opa in z’n oude jas.

En het kon dus ook niet uitblijven: We gaan op deze heerlijke plek drie keer WITTE LELIES spelen.

Data:                   Zaterdag 20 november 2021 – aanvang 20.15 uur

                              Zondag 21 novemver 2021 – aanvang 15.00 uur

                              Vrijdag 26 november 2021 – aanvang 20.15 uur

Locatie:           Theater Radijs – Abelenstraat 2 – Beegden.

Entree:            € 15,- (incl. bij binnenkomst een kop koffie of thee)

Nagesprek:     Voor geinteresseerden is er na afloop van de voorstelling    gelegenheid om deel te nemen aan een nagesprek met de makers. Daarin kunnen vragen worden gesteld over de inhoud van de voorstelling en over het maakproces.

Parkeren:        Achter de kerk, aan de Kerkstraat, is een ruime pakeerplaats, op enkele minuten lopen van Theater Radijs,

Reserveren:   Vanaf 1 november a.s. (vanaf 10.00 uur) via de volgende links:

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-theater-radijs-20-11-2021/

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-theater-radijs-21-11-2021/

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-theater-radijs-26-11-2021/

———————————————————————————————–

DRIEWERF WITTE LELIES IN UTRECHT

Vrijdag 17 september 2021            20.00 uur

Zaterdag 18 september 2021       15.00 en 20.00 uur

Locatie:

Atelier Stephan Siepermann                                                                                                                                                   Oude Gracht aan de Werf 270 – Utrecht  

 Entree: € 15,-

———————————————————————————————–

NOG DRIE EXTRA VOORSTELLINGEN VAN WITTE LELIES

Vrijdag 3 september 2021             20.00 uur

Zaterdag 4 september 2021        20.00 uur

Zondag 5 september 2021            15.00 uur

Locatie: Grathemermolen – Burgstraat 13 – Grathem

Entree: € 15,-

———————————————————————————————–

TWEE EXTRA VOORSTELLINGEN  VAN WITTE LELIES  (uitverkocht!)

Zaterdag 28 augustus 2021               20.30 uur

Zondag 29 augustus 2021                  16.00 uur

———————————————————————————————–

GAAT HET EINDELIJK DAN TOCH GEBEUREN?

WITTE LELIES STAAT OP HET LIMBURG FESTIVAL!

Met een corona-slag om de arm kondigen aan:

WITTE LEIES SPEELT 3X IN DE WATERMOLEN IN GRATHEM (uitverkocht!)

woensdag 25 augustus 2021             20.00 uur

donderdag 26 augustus 2021           20.00 uur

vrijdag 27 augustus 2021                     19.30 uur    

———————————————————————————————–

JAN SCHROËN EN FER KOOLEN SPELEN VIER KEER “DE REJE”

dinsdag 13 juli 2021                     BMV Ellenhof – Ell
                                                                 Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30)
                                                                 Entree: € 12,50 (incl. een consumptie)

woensdag 14 juli 2021                BMV Ellenhof – Ell
                                                                 Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30)
                                                                 Entree: € 12,50 (incl. een consumptie)

Op 1 augustus speelt de voorstelling nog 2 keer in theaterboerderij Boeket in Nederweert.
Via de site van dit theater zijn alle kaarten daarvoor helaas al uitverkocht.

———————————————————————————————–

EXTRA VOORSTELLINGEN WITTE LELIES IN ELLENHOF

Woensdag 30 december a.s.  – 19.30 uur  

Zaterdag 2 januari 2021 a.s. – 19.30 uur

Zondag 3 januari 2021 a.s. – 15.00 uur en 19.30 uur

———————————————————————————————–

WITTE LELIES

Zondag 27 december a.s. 15.00 uur en 19.30 uur – Ellenhof Ell

Maandag 28 december a.s. 19.30 – Ellenhof Ell

Dinsdag 29 december a.s. 19.30 uur – Ellenhof Ell

ALLE VOORSTELLINGEN UITVERKOCHT!

ATTENTIE

ALLE VOORSTELLINGEN VAN WITTE LELIES IN ELLENHOF IN ELL ZIJN GEANNULEERD. ALLE BETALINGEN WORDEN GERESTITUEERD.

———————————————————————————————–

EXTRA VOORSTELLING – WITTE LELIES.

Zaterdag 21 november a.s. – 15.00 uur – Bombardon Heythuysen

PREMIERE WITTE LELIES

Vrijdag 20 november a.s. –  19.30 uur – Bombardon Heythuysen

Zaterdag 21 november a.s. – 19.30 uur – Bombardon Heythuysen

Zondag 22 november a.s. – 15.00 uur – Bombardon Heythuysen

ALLE  VOORSTELLINGEN  UITVERKOCHT!

———————————————————————————————–

DE REJE

Zaterdag 28 december 2019, 20:00 – Kapelhuis Thorn 

Zondag 29 december 2019, 15:00 – Kapelhuis Thorn 15.00 

Zaterdag 18 januari 2020, 20:15 – Theater de Garage Venlo 

I.v.m. de corona-crisis zijn alle verdere voorstellingen geannuleerd.

———————————————————————————————–

 

 

 

 

ContactJan Schroën

Beegden Limburg

info@boovewater.nl

06 46 03 73 14

    Je naam (verplicht)

    Je email (verplicht)

    Onderwerp

    Je bericht