Geschiedenis Boovewater

Stichting Boovewater is een cultuurstichting die met name actief is in Midden-Limburg.

De stichting stelt zich ten doel het initiëren, stimuleren en organiseren van activiteiten en producties op alle vlakken van cultuur.
Stichting Boovewater bestaat sinds februari 2013 en is opgericht door Jan Schroën.
Daarvoor functioneerde de stichting al enkele jaren als Boovewater i.o.
Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Boovewater zijn in de voorbije jaren diverse uiteenlopende activiteiten ontplooid.

Ad hoc activiteiten

Het betreft hier ad hoc concerten, al dan niet gekoppeld aan bijv. kerstvieringen of jubilea van verenigingen of organisaties.

Muzikale intermezzo’s

Ter opluistering van jaarvergaderingen of prijsuitreikingen werden muzikale of poëtische intermezzo’s uitgevoerd.

Medewerking aan activiteiten van derden

Enkele keren werd in de vorm van een kort optreden of advisering op het vlak van regie of vormgeving meegewerkt aan festivalachtige activiteiten van derden, bijv. fanfares of zangverenigingen.

Adviezen en regies

T.b.v. concerten en muzikale producties van grote blaasorkesten werden adviezen verleend m.b.t. programmering, vormgeving en regievoering.
Ook werd er regie gevoerd bij voorstellingen in het amateurtoneel-circuit.

Huiskamerconcerten

boovewater jan tomas schroen

In Midden-Limburg werd een serie concerten georganiseerd bij particulieren thuis. Deze concerten vonden veelal plaats in de huiskamers en werden uitgevoerd door diverse muzikanten en artiesten. De concerten kregen de naam Noenever Concerten, naar de naam van een oude boerderij in Buggenum, waar het eerste huiskamerconcert plaatsvond. Reeds in het eerste jaar werden er concerten georganiseerd in Buggenum, Heythuysen, Ell, Herkenbosch en Roermond. Op sommige locaties vonden in een seizoen meerdere concerten plaats. In het koude deel van het jaar, op zondagmiddag met bij binnenkomst een kop koffie met wat lekkers, in de pauze een wijntje of een sapje en na afloop een kop soep bleek het een geliefde formule voor een breed publiek.
Gedurende een periode vormden de Noenever Concerten een kleinschalig theatercirquit, maar bij gebrek aan centrale aansturing kreeg het geen permanent karakter. Sommige locaties, echter, bleven in het winterseizoen voorstellingen organiseren en doen dat heden nog.
De concerten werden aanvankelijk niet alleen door de stichting georganiseerd, maar ook gefaciliteerd d.m.v. verstrekking van stoelen, serviesgoed, bestek e.d.

Boovewater Producties

In eigen beheer twee muzikale voorstellingen geproduceerd en gespeeld.

OVER LIEFDE

boovewater jan tomas schroen

Over Liefde was een collageachtige verzameling van Limburgstalige liedjes van Jan Schroën en Nederlandse Hip-Hop teksten van de hand van zijn zoon Tomas.
De voorstelling werd ruim 30 keer gespeeld in kleine theaters, boerenschuren en huiskamers in Limburg, Noord-Brabant en elders. Alle teksten in het programma werden linksom of rechtsom in verband gebracht met de liefde.
De voorstelling werd gespeeld door Tomas en Jan Schroën, muzikaal gesteund door Bas van Deursen, percussie, en achtereenvolgens Geert Custers en Arnoud van den Heuvel op sologitaar.

OP DRIFT

boovewater jan tomas schroen

Meer nog dan Over Liefde was Op Drift een theaterprogramma, wederom geschreven en uitgevoerd door Tomas en Jan Schroën, samen met Bas van Deursen en Arnoud van den Heuvel.
De titel verwees naar de oosterse Tao, het wezenlijk onderweg zijn, gebruik makend van wat zich onderweg aan de reiziger voordoet.
Op Drift kende een heus décor, met centraal twee grote hangende stalen platen, die ook werden gebruikt om geluiden mee te produceren. Een verborgen systeem liet halverwege de voorstelling 400 pingpongballen uit de hemel vallen.
Een compleet lichtplan voorzag het verhaal van ondersteunende kleuren en effecten.
Vanwege organisatorische en planning technische problemen speelde deze succesvolle voorstelling helaas maar 15 keer.

VERVOLGENS

boovewater jan tomas schroen

Om het geschreven repertoire uit de voorstellingen, inmiddels ruim 50 nummers, niet ongebruikt op de plank te laten liggen besloten vader en zoon Schroën om als duo te gaan spelen. Dat leidde tot een kleine serie optredens, soms als onderdeel van een ander programma, soms als losstaand “concert”.
In deze voorstellingen werd een select aantal covers aan de playlist toegevoegd, vergeten liedjes die veelal verbazing en verrassing veroorzaakten bij het publiek.
Parallel aan het spelen schreven vader en zoon aan een nieuw theaterproduct.
Er ontstond een nieuw concept en het materiaal groeide gestaag.

TERSCHELLING

boovewater jan tomas schroen

Tijdens het Oerolfestival 2016 op Terschelling speelde Jan Schroën een tiental korte programma’s met uitsluitend zijn Limburgstalig repertoire. De bedoeling van deze optredens was, te onderzoeken of je met een compleet Limburgs dialectrepertoire kunt spelen voor een overwegend niet-Limburgssprekend publiek. Gesteld dat zulks zou lukken dan zou het in principe overal kunnen.
In de voorbereiding voor de optredens bedacht Jan een impliciete dialect les Limburgs op basis van traditionele kernwoorden in zijn liedteksten.
Deze “Limburgse les” werd een integraal onderdeel van het optreden en resulteerde in het reduceren van de taalbarrière tot nagenoeg nul.
De optredens werden een doorslaand succes.

STILTE

boovewater jan tomas schroen

Vanaf herfst 2016 raakte de Stichting Boovewater in een soort radiostilte.
Oktober 2016 werd bij Tomas Schroën alvleesklierkanker geconstateerd.
Tien maanden later overleed hij op 33-jarige leeftijd.
De ziekte en het overlijden van Tomas Schroën hadden tot gevolg dat alle activiteiten tot nader order werden opgeschort. De Stichting Boovewater verdween van de radar.

BOOVEWATER BOVEN WATER

boovewater jan tomas schroen

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Het jaar van Tomas’ overlijden daargelaten, bleef Jan spelen op Terschelling tijdens het Oerolfestival. En elk jaar weer bleek de Limburgse taal veel toegankelijker dan ook door veel Limburgers werd vermoed.
Maar het verlangen naar een nieuwe voorstelling werd allengs manifester.
Voortborduren op het concept dat hij samen met Tomas ontwikkelde was om voor de hand liggende redenen niet te doen.
Loslaten van het concept in aanvang ook niet, om vergelijkbare redenen.
Wat essentieel bleek was het verstrijken van de tijd.

De Reje

De Reje betekent: De reden.

De titel verwijst naar het antwoord op de vraag: waarom?
Waar komt de onweerstaanbare behoefte vandaan om te zingen?
Om het al zingend ergens over te hebben, je aan de wereld mede te delen.

Jan neemt zijn publiek mee naar de krochten van zijn muzikale historie.
Het is het verhaal van een Limburgse jongen die opgroeit in een rebels gezin met een zingende moeder. In De Reje vertelt hij hoe hij als kind onder tafel naar haar liedjes luisterde, sentimentele verhalende liedjes waarbij hij soms moest huilen.
In de vriendenkring waren rock en blues de norm, met mensen als John Mayall, Jimi Hendix, The Cream en Frank Zappa. Hij leerde dat ook waarderen, maar stiekem waren Boudewijn de Groot en Jaap Fischer favoriet.
Dat wilde hij ook en hij kocht een gitaar.

Toen Jan naast zingen vervolgens ook ging schrijven, ontdekte hij dat hij in het Limburgs het best zijn hart kon luchten. Dat leidde tot een repertoire in zijn moerstaal, soms vol verzet, soms hilarisch, maar vaak ook breekbaar en intiem.

Jan speelt De Reje samen met Fer Koolen, oud dorpsgenoot uit Ell, en een door de wol geverfd muzikant.

Witte Lelies

Witte Lelies is een theatervoorstelling over vaderschap.

De nalatenschap aan geschreven materiaal van Tomas, maar meer nog het proces van het afscheid van hem, vormden de centrale bron voor deze nieuwe voorstelling van de hand van Jan Schroën. Hij speelt samen met Fer Koolen, muzikant uit Ell, die borg staat voor de begeleiding van de liedjes en in diverse rollen af en toe tegenspel biedt

Het oorspronkelijke plan om Witte Lelies tijdens het Limburg Festival 2020 in première te laten gaan werd door corona gedwarsboomd. De première werd uitgesteld. Maar uitstel bleek geen afstel, want op 20 november j.l. ging Witte Lelies toch in première, in de Bombardon in Heythuysen. En ook nu onder de vlag van het Limburg Festival. Het werd een groot succes, ondanks het gegeven dat er maar 30 toeschouwers bij mochten zijn. Om toch meer mensen de gelegenheid te geven de voorstelling te zien werden op 21 en 22  november nog 3 voorstellingen gespeeld. Allemaal uitverkocht!

boovewater jan tomas schroen

De grote belangstelling had zeker ook te maken met het zeer kleine aanbod aan voorstellingen tijdens de corona crisis. Maar ook blijkt de thematiek in de verhalen universeler te zijn dan de particuliere geschiedenis van Jan. Het is dan ook de bedoeling om, samen met Fer,  Witte Lelies nog vaak te gaan spelen. Belangstellenden kunnen via de speellijst op deze site zich informeren over op stapel staande optredens.

Speellijst

DE REJE

Zaterdag 28 december 2019, 20:00 – Kapelhuis Thorn 

DE REJE

Zondag 29 december 2019, 15:00 – Kapelhuis Thorn 15.00 

DE REJE

Zaterdag 18 januari 2020, 20:15 – Theater de Garage Venlo 

I.v.m. de corona-crisis zijn alle verdere voorstellingen geannuleerd.


PREMIERE WITTE LELIES

Vrijdag 20 november a.s. –  19.30 uur – Bombardon Heythuysen

WITTE LELIES

Zaterdag 21 november a.s. – 19.30 uur – Bombardon Heythuysen

 WITTE LELIES

Zondag 22 november a.s. – 15.00 uur – Bombardon Heythuysen

ALLE  VOORSTELLINGEN  UITVERKOCHT!


EXTRA VOORSTELLING – WITTE LELIES.

Zaterdag 21 november a.s. – 15.00 uur – Bombardon Heythuysen


WITTE LELIES

Zondag 27 december a.s. 15.00 uur en 19.30 uur – Ellenhof Ell

Maandag 28 december a.s. 19.30 – Ellenhof Ell

Dinsdag 29 december a.s. 19.30 uur – Ellenhof Ell

ALLE VOORSTELLINGEN UITVERKOCHT!


EXTRA VOORSTELLINGEN WITTE LELIES IN ELLENHOF

Woensdag 30 december a.s.  – 19.30 uur  

Zaterdag 2 januari 2021 a.s. – 19.30 uur

Zondag 3 januari 2021 a.s. – 15.00 uur en 19.30 uur


ATTENTIE

Luttele dagen geleden stuurden we jullie een mail waarin we de verkoop van kaarten voor de extra voorstellingen in Ell verschoven tot na de persconferentie van minister-president Mark Rutten. Het voorgevoel bleek helaas terecht.

Met pijn in het hart kondigen wij aan:

ALLE VOORSTELLINGEN VAN WITTE LELIES IN ELLENHOF IN ELL ZIJN GEANNULEERD.

ALLE BETALINGEN WORDEN GERESTITUEERD.

 De lockdown die voor ons ligt is geen kattenpis. Het zal veel creativiteit kosten om onder deze beperkte omstandigheden de feestdagen vorm te geven. Maar het doel is duidelijk: We moeten van dat virus af. En half werk heeft ons gebracht waar we nu zijn. Nu is het menens. Misschien wat laat, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zegt het spreekwoord. Boovewater wenst jullie creativiteit en vindingrijkheid toe voor de komende feestdagen.

Wij treffen elkaar weer als de beer geschoten is.

Blijf gezond!


JAN SCHROËN EN FER KOOLEN SPELEN VIER KEER “DE REJE”

De beer is niet dood maar wel aangeschoten.
Voorzichtig kruipen we uit onze holen.
Ook Boovewater roert zich weer.
De theatervoorstelling Witte Lelies staat eind augustus opnieuw op het programma van het Limburg Festival. T.z.t. volgen een nieuwsbrief met details qua data en locatie.

Vooruitlopend daarop spelen Fer Koolen en Jan Schroën zich echter warm met het liedjesprogramma De Reje.
Dat is vier keer te zien en te horen op twee locaties.


dinsdag 13 juli 2021                     BMV Ellenhof – Ell
                                                                 Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30)
                                                                 Entree: € 12,50 (incl. een consumptie)

woensdag 14 juli 2021                BMV Ellenhof – Ell
                                                                 Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30)
                                                                 Entree: € 12,50 (incl. een consumptie)

Reserveren voor beide voorstellingen via de link:

https://www.l-event.nl/organisator/stichting-boovewater/

Op 1 augustus speelt de voorstelling nog 2 keer in theaterboerderij Boeket in Nederweert.
Via de site van dit theater zijn alle kaarten daarvoor helaas al uitverkocht.


GAAT HET EINDELIJK DAN TOCH GEBEUREN?

WITTE LELIES STAAT OP HET LIMBURG FESTIVAL!

Met een corona-slag om de arm kondigen aan:

WITTE LEIES SPEELT 3X IN DE WATERMOLEN IN GRATHEM (uitverkocht!)


woensdag 25 augustus 2021             20.00 uur

donderdag 26 augustus 2021           20.00 uur

vrijdag 27 augustus 2021                     19.30 uur    (Let op! Vroegere aanvang)

 

TWEE EXTRA VOORSTELLINGEN  VAN WITTE LELIES  (uitverkocht!)

Zaterdag 28 augustus 2021               20.30 uur

Zondag 29 augustus 2021                  16.00 uur

Toekomstige voorstellingen van Witte Lelies worden steeds aangekondigd via een nieuwsbrief. We gaan deze voorstelling nog meerdere keren spelen op diverse locaties.

 

NOG DRIE EXTRA VOORSTELLINGEN VAN WITTE LELIES

Vrijdag 3 september 2021             20.00 uur

Zaterdag 4 september 2021        20.00 uur

Zondag 5 september 2021            15.00 uur

Locatie: Grathemermolen – Burgstraat 13 – Grathem

Entree: € 15,-

Reserveren via de volgende links: (Vanaf 30 september 18.00 uur)

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-03-09-2021/

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-04-09-2021/

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-05-09-2021/

 

DRIEWERF WITTE LELIES IN UTRECHT

De voorstelling WITTE LELIES gaat spelen buiten het Limburgs taalgebied. In een werfkelder in het centrum van Utrecht spelen Jan en Fer drie voorstellingen in het Limburgs dialect. Het motto luidt: “Luister niet naar de woorden maar naar het verhaal.”

Vrijdag 17 september 2021            20.00 uur

Zaterdag 18 september 2021       15.00 en 20.00 uur

Locatie:

Atelier Stephan Siepermann                                                                                                                                                   Oude Gracht aan de Werf 270 – Utrecht  

 Entree: € 15,-

Reserveren:

Dringend verzoek om alleen te reserveren als je een recente negatieve coronatest hebt of bent gevaccineerd. Als we dat aanhouden vervalt de anderhalve-meter-maatregel en kunnen derhalve meer mensen worden toegelaten.  

Voor vrijdag 17 september 20.00 uur:

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-utrecht-17-09-2021/  

Voor zaterdag 18 september 15.00 uur:

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-utrecht-18-09-2021-1/

Voor zaterdag 18 september 20.00 uur:

https://www.l-event.nl/event/theatervoorstelling-witte-lelies-utrecht-18-09-2021-2/

 

 

 

Contact



Jan Schroën

Beegden Limburg

info@boovewater.nl

06 46 03 73 14

    Je naam (verplicht)

    Je email (verplicht)

    Onderwerp

    Je bericht